แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายพิเชษฐ์ ชลารักษ์
ครูผู้ช่วย

นายสถาพร ศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการครู

นายชนม์เฉลิม ดงบัง
ครูพิเศษสอน