สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 913069
Page Views 1073173
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวมัทนา บำรุงเจริญ
ครู คศ.2

นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา สุดสายเนตร
ครูพิเศษสอน

นายภานุพงษ์ ลิมปนะวงศานนท์
ครูพิเศษสอน