เว็บไซต์ภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1385535
Page Views 1731735
เอกสารประกอบการอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร้อยตรี วิชัย โกศัลวัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิญญา คอนเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
ตัวแทนจาก : ครูหรือคณาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ คำนวนถ้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมาณ สว่างญาติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายญัตติยชญ์ จงจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา บุญบาล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวัฒนศีลสังวร (สมบุญ จุ้ยลำเพ็ญ)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิเทศธรรมรส (มิตร นิกะดานนท์)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช ภาชีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พลเอกเธียรศักดิ์ พะลายานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย จั่นทับทิม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ เพียรทำดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ หาดี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :