วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563

thzh-CNen
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตตลักษณ์ และเอกลักษณ์

ปรัชญา        พัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรม สร้างผู้นำสู่สังคม

วิสัยทัศน์      จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน ผลิตกำลังคนที่มี ทักษะ ความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  2. จัดฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  3. ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม
  4. ผลิตกำลังคนให้สามารถประกอบอาชีพ และแข่งขันได้

อัตตลักษณ์     มุ่งเรียนรู้สู่อาชีพ

เอกลักษณ์      ภูมิทัศน์สวยงาม พรั่งพร้อมแหล่งเรียนรู้ บริการงานสังคม

ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ชื่อภาษาอังกฤษ  College of Agriculture and Technology, Bangsai Arts and Crafts centre

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 59  หมู่  1  ตำบลโพแตง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13290

โทรศัพท์ โทร  035-704-152

โทรสาร            โทร  035-704-152 

เว็บไซต์           www.kasetbangsai.ac.th

อีเมล              kasetbangsai@gmail.com

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. แกลอรี
  4. งบทดลอง

วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2565 13:08

จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2565  <<<Click>>>

วันจันทร์, 29 สิงหาคม 2565 14:46

8 พฤศจิกายน

วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 13:06

จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2565  <<<Click>>>

วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 13:04

จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2565  <<<Click>>>

 

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 22:14

 ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor 

ปฏิทินกิจกรรม (google)

ประชาสัมพันธ์

images

 

ดาวน์โหลด

 

banner 1

 

banner 3

 

 

Facebook

สถิติเว็บไซต์

มี 172 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ